Home

Welkom op de website van de Stichting Meppeler Muziekfestival. Op deze site kunt u informatie vinden over de activiteiten van de Stichting zoals het jaarlijks terugkerende Meppeler Kerstconcert en het Meppeler Muziekfestival dat eens in de twee jaar wordt georganiseerd. De volgende activiteiten zijn de uitvoering van de Johannes Passion op zaterdag 10 maart 2018 in de Grote Kerk te Meppel en het 20e Waarborgfonds Meppeler Kerstconcert op zaterdag 22 december 2018 in dezelfde kerk. 

Klik hier voor de data van de activiteiten tot en met 2023.

Zie de betreffende tabbladen op deze site. 

Privacyverklaring
De stichting Meppeler Muziekfestival respecteert de privacy van bezoekers van de website en de gegevens van de deelnemers. Daarom draagt de stichting er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.